Paleo-aktueel 31

15,00

Meer informatie

Artikelnummer: 8708602112144067 Categorie:

Met de jaarlijkse uitgave van Paleo-aktueel geven de medewerkers van het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) inzicht in een deel van het onderzoek van het instituut. Inhoud
VOORWOORD
Daan Raemaekers VII VAN TOMB RAIDER NAAR DE TOEKOMST: DE ONTWIKKELING VAN EEN ARCHEOLOGISCHE TENTOONSTELLING
Anne Ponten 1
VAN POEP TOT PIT. BRUGGEN SLAAN TUSSEN WETENSCHAP EN SAMENLEVING
Douwe van der Tuin & Anita Brongers-Warmelink 9
ARCHEOLOGIE VOOR SNACKERS, ONDIEPE GRAVERS EN DIEPGRAVERS: DE ARCHEOLOOG ALS VERHALENVERTELLER
Harrie Wolters 17
BEELDVORMING OVER ARCHEOLOGIE, BEELDVORMING BIJ ARCHEOLOGEN
Jana Esther Fries 27
JE KUNT ALLEEN VOORUIT ROEIEN DOOR ACHTERUIT TE KIJKEN. PLEIDOOI VOOR MEER POLITIEK IN DE ARCHEOLOGIE EN MEER ARCHEOLOGIE IN DE POLITIEK
Sandra Beckerman 37
HET MUSEUM OP DE SNIJTAFEL: DE ARCHEOLOGIETENTOONSTELLING ONDERZOCHT
Bastiaan Steffens 45
INCLUSIEVE ARCHEOLOGIE: MODEWOORD OF STREEKPRODUCT?
Alexander Zagkotsis 55
IN DE KRANT. HOE VINDEN ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN HUN WEG NAAR DE SAMENLEVING?
Joke Geelhoed-Oosterhuis 63
BEHOUD IN SITU, OF WAT DOEN WE ALS ALLES OP IS?
Froukje Veenman 73
EEN ODE AAN DE STUDIE NAAR HET VERLEDEN
Fardau Mulder 83
BEELDVORMING OVER NEDERLANDSE KASTELEN VANUIT DE LUCHT
Diana Spiekhout 91
ISOTOPEN IN DE ARCHEOLOGIE – VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST
Michael Dee & Hans van der Plicht 101
HONDERD JAAR ARCHEOZOÖLOGIE IN GRONINGEN
Youri van den Hurk, Nathalie Ø. Brusgaard, Jolijn Erven, Francesca G. Slim, Dimitris Filioglou, Safoora Kamjan, Willemien de Kock, Rachel M. Winter & Canan Çakırlar 107
VAN TRADITIONELE ARCHEOLOGIE NAAR ECOLOGISCHE ARCHEOLOGIE: TERUGBLIK EN VOORUITBLIK IN EEN JUBILEUMJAAR
René Cappers, Merit Hondelink & Mans Schepers 119
ONTWIKKELINGEN IN DE MEDITERRANE LANDSCHAPSARCHEOLOGIE AAN HET GIA. WAAR KOMEN WE VANDAAN EN WAAR GAAN WE NAARTOE?
Peter Attema 125
PRONKJEWAILS IN VERRE OORDEN: GRONINGS ONDERZOEK NAAR DE DOOD IN HET OOSTELIJK MIDDELLANDSE ZEEGEBIED
Sofia Voutsaki, Tamara M. Dijkstra, Olivia A. Jones, Lidewijde de Jong, Vana Kalenderian, Paula Kalkman, Eleni Milka, Eleni Panagiotopoulou, Iris Rom, Caroline van Toor, Paraskevi Tritsaroli, Theofania Tsempera & Chryssa Vergidou 135
HOE EEN INHEEMS PERSPECTIEF DE ARCHEOLOGISCHE INTERPRETATIE KAN VERBREDEN
Sean P.A. Desjardins & Sarah M. Hazell 145
KOUDE VERRASSINGEN. ONTWIKKELINGEN EN TOEKOMSTIGE MOGELIJKHEDEN IN DE ARCHEOLOGIEIN HET POOLGEBIED
Louwrens Hacquebord 153
VAN SCHEEPSHOUT TOT DIGITALE WRAKKEN. EEN REFLECTIE OP DE ONTWIKKELING EN TOEKOMST VAN DE MARITIEME ARCHEOLOGIE IN NEDERLAND
Yftinus van Popta 165
OP DE SCHOUDERS VAN REUZEN. DE ARCHEOLOGIE VAN NOORDWEST-EUROPA
Daan Raemaekers, Stijn Arnoldussen, Johan Nicolay & Hans Peeters 175